Təlimlə Arıqlama Paketi 9T

Qiymət: 390 AZN

Neyro-arıqlama metodunu: dinləyərək, oxuyaraq və fərdi yanaşma ilə tətbiq etmək mümkündür. Neyro-arıqlama metodunun dinləmə vasitəsi olan təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi, qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır.

Məhsul haqqında


Paketin içində nələr var?

3T paketi aşağıdakılardan ibarətdir:

1. "Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 9 təlqin"

2. "Arıqlamada Son Söz kitabı"

3. "Arıqlamada Dəyişmə Müddəti" kitabı

 


1. Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 9 təlqin


Cihazda müxtəlif təsirlərə malik, "Neyro-arıqlama" metoduna aid olan 9 təlqin mövcuddur. Bunlar FokuslanmaMotivasiya, fərqindəlik, Canlandırma, Subliminal Kodlama, Şəfa, İdeal Bədənə Kodlama, Musiqi ilə Arıqla və Metabolizm təlqinləridir.

 

3T

 

Təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi,  qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır. Bədənimizdəki nəticələri yaradan bizim uzunmüddətli davranış və vərdişlərimizdir. Neyro-arıqlama metodu vasitəsilə, insanın inancları dəyişərkən, eyni zamanda asanlıqla davranış və vərdişləri də dəyişir, bu da bədən formasının dəyişməsinə səbəb olur. Şüuraltı kodlanarkən, insan “edə bilmirəm” dediyi davranışları asanlıqla vərdiş halına çevirir və edir

 

3T

 

www.denizegede.az

 

TƏLQİNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

 

NNB təqdimatı 

NNB (Neyro-Natural bədən) təqdimatı şüuraltı kodlama və təlqinlər haqqında ümumi məlumat verir.

Müddəti – 2:18.

 Təqdimatın bir hissəsi:

 

 

 

1. Fərqindəlik təlqini

Fərqindəlik təlqini, keçmişdən gələn və çəki almağınıza səbəb olan, atmağınıza mane olan bütün təcrübələrin, inancların və öyrənilənlərin fərqinə varmağınıza kömək edir. Dinləyicini, doğru bildiyi, lakin yanlış olan və artıq çəkiyə səbəb olan məlumatlar ilə üzləşdirərək, bu məlumatların fərqindəliyinin əldə olunmasını və neytrallaşdırılmasını təmin edir. Çəki atmamağa səbəb olan müqavimətləri, qorxuları, bəhanələri və keçidləri neytrallaşdırır.

Müddəti – 64:03.

 

 Fərqindəlik Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

2-3.Fokuslanma və Motivasiya təlqini

Fokuslanma və motivasiya təlqini, sizi fikir dağınıqlığından azad edir, doğru və yanlış düşüncələri ayırd etməyə və diqqəti düzgün istiqamətə yönəltməyə kömək edir. İnsanın arıqlama prosesində onun diqqətini düzgün istiqamətə yönəldir və ətraf faktorların təsirini azaldır. Prosesin sabit keçməsini və tamamlanmağını təmin edir. Təkanverici, vadaredici, hərəkətetdirici təlqinlər insanı bu prosesdə düzgün istiqamətləndirən təlqinlərdir.

Müddəti – 101:06.

 

 Fokuslanma və Motivasiya Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

04.Canlandırma təlqini 

Canlandırma təlqini, dinləyicinin şüurunda ideal bir bədən formasını modelləşdirməsi və kodlanması üçündür. Gələcəkdə olmaq istədiyiniz ideal bədəni beynimizdə modelləşdirməmizə və canlandıraraq məqsədimizə çatmağımıza kömək edir. Neyro-arıqlama metodu arıqlama prosesində ideal bədən görüntüsünü canlı saxlayaraq güclənməyini və bədənimizin beynimizdəki görüntüyə çevrilməyini təmin edir. Eyni zamanda, hərəkətliliyi təmin edən bir təlqindir. Təlqini dinləyərkən şüurunuzda canlandırma etməlisiniz. İlk olaraq, bəyəndiyiniz bir model,  maniken və ya başqa bir insanın rəsmini tez-tez görə biləcəyiniz bir yerdən asın.

Müddəti – 22:31

  

 Canlandırma Təlqinin bir hissəsi:

 

 

   

05.Subliminal kodlama təlqini 

Subliminal kodlama – normal qulağın eşitmədiyi, lakin şüuraltının eşitdiyi səslərdir. Məzmundakı məlumatlar bədənimizin ehtiyacı olan qədər qidalanmağı və hərəkət etməyi təmin edir. Meditasiya və ya fikir fasiləsi edərkən, gece yatmazdan öncə və yatarkən, hamamda olarkən, istirahət edərkən, evdə və ya işdə hər hansı bir iş ilə məşğul olarkən, gəzərkən, məşq edərkən dinlənilməlidir. Musiqilərin altında сızıltılı bir səs var, hansı ki, insan qulağı ilə eşidilməz, lakin şüuraltına mesajlar göndərir. Təkanverici təlqin, ideal bədənə gedən yolda sahib olduğunuz qorxuların, narahatlıqların, keçidlərin və bəhanələrin qarşısını alır. Neyro-arıqlama metodu dəyişimə müqavimət göstərən inancları zərərsizləşdirir. Hərəkətə başlamağı istəkləndirib, təkan verir.

Müddəti – 95:26.

  

 Subliminal Kodlama Təlqinin bir hissəsi:

 

 

Diqqət! Normal qulaqla eşidilməyən fısıltılar, 528 Hz tezliyində yazılıb

 

 

06.Şəfa təlqini 

Psixosomatik xəstəliklərinin şüuraltı müalicə təlqinidir. Bədənlə aparılan söhbət nəticəsində hüceyrələrin yenilənməsi prosesi sürətləndirilir və nəticədə xəstə hüceyrələrin yerini sağlam hüceyrələr tutur.

Müddəti – 21:07.

  

 Şəfa Təlqinin bir hissəsi:

 

 

07.İdeal Bədənə Kodlama Təlqini 

İdeal bədən kodlama təlqini arıqladıqdan sonra əldə olunmuş bədən quruluşunu şüuraltında qalıcı olaraq saxlamağa yönəlib. İdeal bədən haqqında təkrarlanan faydalı məlumatlar şüuraltında möhkəmlənərək qalıcılığı təmin edir.

Müddəti – 54:09.

  

 İdeal Bədənə Kodlama Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

08.Musiqi ilə Arıqla Təlqini 

“Musiqi ilə arıqla” 3 fərqli təsirə sahibdir: musiqilər, beyni və digər orqanları musiqinin ritminə uyğun olaraq rahatladır və sağaldır; musiqilər, beyin frekansını Alfa frekansına endirərək şüuraltını göndəriləcək mesajlar üçün açıq saxlayır; musiqilər, arıqlamaq üçün nəzərdə tutulmuş təlqinləri şüuraltının qavrayacağı səs frekansında yazılıb. “Musiqi ilə arıqlama” məhsulu 2 fərqli quruluşa sahibdir: məhsulun içində beyin ritmini Alfa frekansı ritminə endirən 13 fərqli melodiya var; musiqilərin frekansları, bədəndəki xəstəlikləri sağaldacaq formada, 528 Hz tezliyində yazılıblar.

Müddəti – 75:11.

 

  

 Musiqi ilə Arıqla Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

09.Metabolizm Təlqini 

Təlqinin müddəti ümumilikdə 57 dəqiqədir. Maddələr mübadiləsinin enerji dövriyyəsinin daha sağlam və balanslı şəkildə həyata keçməsinə, immun sisteminin güclənməsinə və sağlamlığına müsbət  təsir göstərir. Psixosomatik xəstəliklərin təsirini azaltmaqla bərabər, yaranmasının da qarşısını alır. Qulağın eşitmədiyi subliminal mesajlar musiqinin içinə xüsusi frekanslarda yerləşdirilmişdir və bədənin sağalmasına təsir edəcək məlumatları şüuraltına kodlamağı təmin edir.

Müddəti – 57:31.

 

  

 Metabolizm Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

 

2. Arıqlamada Son Söz kitabı


 

“Arıqlamada son söz” kitabı dünyada qalıcı arıqlamaya dair İLK və TƏK kitabdır. Arıqlama ilə bağlı son sözü deyən bu kitabdakı məlumatlar şüuraltındakı informasiyanın dəyişmə prosesini izah edir. Kitabda pəhrizlə, idmanla və əməliyyatla bağlı göstərişlər, qadağalar YOXDUR. Sadəcə şüuraltını necə dəyişdirmək barədə məlumat və metodlar var.

 

Arıqlamada Son Söz

 

Kitab, subliminal kodlama üsulundan istifadə edərək şüuraltının yeni inancları qəbul etməsinə və dəyişməsinə kömək edir. Kitab, qidalanmanı artıran, hərəkətsizliyə səbəb olan inanc və hisslərin təsirini neytrallaşdırır; hərəkət, hərəkətlilik, ehtiyac qədər qidalanma haqqında müsbət düşüncələri inanca çevirir; beyində ideal bədən modelini formalaşdırır və canlandırma tətbiqləri ilə onu reallaşdırır; bir neçə ay davam edən arıqlama prosesində motivasiya konsentrasiya yaradır.

 

www.denizegede.az

 

 


3. Arıqlamada Dəyişmə Müddəti kitabı


Kitabda təlimlər:

Maraq qanunu

Maraqlanmaq qidalanmaqdır. Maraqlanmaq – münasibət qurmaqdır. Münasibət yaratmaq, eyni zamanda ünsiyyətdə olduğunu qidalandırmaq və ondan da qidalanmaq deməkdir.

Dəyişiklik 

Dəyişmək - yaşamaqdır, dəyişmək - irəliləməkdir. Dəyişmək - yenilənməkdir, dəyişmək - başlanğıcdır, dəyişmək -təzələnməkdir, dəyişmək - inkişaf etməkdir, dəyişmək - qidalanmaqdır. Dəyişmək – ölmək və yenidən doğulmaqdır, dəyişmək – yeniliklərə yelkən açmaqdır, canlanmaqdır. Dəyişmək mütləqdir, dəyişiklik – bədənlə uyğunluq təşkil etməkdir. Dəyişiklik təbiətə uyğunlaşmaqdır.

Zaman 

Hadisələrdən asılı olmayan mütləq olan bir zaman anlayışı yoxdur. Zaman, müşahidəçinin müşahidə etdiyi bir anlayışdır. Xoşbəxt, şad, sevincli vəziyyətlərdə vaxt sürətlə keçər, qorxu, narahatlıq, gərginlik vəziyyətlərində isə vaxt sanki yavaşlayar. Bu tamamilə insanın zaman haqqındakı inanc və niyyətləri ilə əlaqəli bir haldır.

 

3T

Planlaşdırmaq

Həyatın və bədənin haqqında gözləntilərin varsa, xəyalların da var deməli. Xəyalların varsa məqsədin də var. Məqsəd və xəyallarını dəqiqləşdirərək bir hədəf müəyyənləşdirməlisən. Hədəfini müəyyənləşdirdikdən sonra hədəfə aparacaq yolu da təyin edərək bir plan qurmalısan. 

Təsirlənmə

Sənin həyatında anbaan qarşılıqlı təsirlənmə baş verir. Ətrafdan gələn fərqli məlumat və enerjilərdən təsirlənirsən. Sən kiməsə təsir göstərərkən, kimsə də sənə təsir göstərir. Sən həm təsir altına düşən, həm də təsir edən bir canlısan. Bir nöqtə ilə qurduğun ünsiyyət nəticəsində anında təsirlənmə baş verər. Sən ona, o da sənə təsir edər, mövcud olduğun yerdəki müşahidəçilər, cisimlər, rənglər, görüntülər və səslər həm sənə, həm də qarşındakına təsir edər. 

 

www.denizegede.az

 

Maneələr

Maneə sənsən! Heç kim sənin artıq çəkilərindən azad olmağına və ideal bədənə sahib olmağına maneə deyil. Eyni zamanda bədənindəki xəstəliklərin sağalmağı üçün də maneə deyil. Tam əksinə hər kəs sənin artıq çəkilərindən azad olmağına və sağalmağına razı olacaq.

Fokuslanmaq 

Fokuslanmaq, zehin və bədəndə var olan potensial enerji gücünün müəyyən bir nöqtəyə yönəldilməsidir. Müəyyən bir hədəfə nail olmaq və ya müddəti tamamlamaq üçün potensial gücü həmin istiqamətə yönəltmək lazımdır. Fokuslanma, məlumatın enerjilərə təsir edərək maddəyə çevrilməsinə səbəb olur.

Motivasiya

Motivasiya, çəki atma müddətinin bir digər əhəmiyyətli faktorudur. Bir növ dəyişmə müddətinin enerji mənbəyidir. Motivasiyanı, istəkləndirmə, təşviq etmə, hərəkətə yönəldən daxili və xarici təsir edən güc olaraq da adlandıra bilərik. Bir hədəfə nail olmaq üçün hərəkətə keçməyə səbəb olan və müddətin davamlılığını təmin edən mənbədir.

Adaptasiya müddəti 

Adaptasiya müddəti, ideal bədənə nail olunduğunda fiziki və zehni səviyyədə ətrafla olan münasibətlərə yenidən uyğunlaşmaq müddətidir.

 

3 Aylıq Zehni Çalışmalar Planı

3 ay ərzində etməli olduğunuz zehni məşqlərin planlamasıdır.

3 Aylık Fiziki Çalışmalar Planı

3 ay ərzində etməli olduğunuz fiziki çalışmaların planlamasıdır.

Yatarkən arıqla - DENİZ EGECE

 

www.denizegede.az

 Mütəxəssis dəstəyi

Təlqinləri, rəsmi distribyutordan əldə etdiyinizdə psixoloji dəstək ala bilərsiniz - arıqlama prosesinizdə neyroelm mütəxəssisləri və psixoloqlar tərəfindən motivasiyanızı daim yüksək saxlamaq və hədəfinizə çatmaq üçün kömək göstəriləcək.

 

 

İstifadəçilərin səsli mesajları


 

Aynurə Cəfərova - Naxçıvan

 

Əsmər Hüseynova - Gəncə

 

Ramidə Həsənova - Lənkəran

 

 

www.denizegede.az

 

 

Sevinc Musayeva - Bakı

 

Gül Məmmədova - Bakı

 

İlqarə Osmanlı - Bakı

 

Aytən Əliyeva - Sumqayıt

 

 

www.denizegede.az

 

 

Hökümə Bağirova - Bakı

 

Gülüstan Məmmədova - Bakı

 

Dinləyərək şüur kodlama

 

 

 

Rəyinizi yazın:
✓ Düzgündür

Rəylər


Təlimlə Arıqlama Paketi 9T

Qiymət: 390 AZN

Neyro-arıqlama metodunu: dinləyərək, oxuyaraq və fərdi yanaşma ilə tətbiq etmək mümkündür. Neyro-arıqlama metodunun dinləmə vasitəsi olan təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğ...

Məhsul haqqında


Paketin içində nələr var?

3T paketi aşağıdakılardan ibarətdir:

1. "Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 9 təlqin"

2. "Arıqlamada Son Söz kitabı"

3. "Arıqlamada Dəyişmə Müddəti" kitabı

 


1. Dinləyərək Şüur Kodlama cihazı - 9 təlqin


Cihazda müxtəlif təsirlərə malik, "Neyro-arıqlama" metoduna aid olan 9 təlqin mövcuddur. Bunlar FokuslanmaMotivasiya, fərqindəlik, Canlandırma, Subliminal Kodlama, Şəfa, İdeal Bədənə Kodlama, Musiqi ilə Arıqla və Metabolizm təlqinləridir.

 

3T

 

Təlqinlərin əsas məqsədi şüuraltındakı doğru hesab edilən, lakin yanlış olan və artıq çəkinin yaranmasına səbəb olan inancları dəyişdirməkdir. Bu təlqinlər insanın maariflənməsi, öyrənməsi,  qavraması və həmçinin, şüuraltındakı inancların dəyişməsi üçün hazırlanmışdır. Bədənimizdəki nəticələri yaradan bizim uzunmüddətli davranış və vərdişlərimizdir. Neyro-arıqlama metodu vasitəsilə, insanın inancları dəyişərkən, eyni zamanda asanlıqla davranış və vərdişləri də dəyişir, bu da bədən formasının dəyişməsinə səbəb olur. Şüuraltı kodlanarkən, insan “edə bilmirəm” dediyi davranışları asanlıqla vərdiş halına çevirir və edir

 

3T

 

www.denizegede.az

 

TƏLQİNLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

 

NNB təqdimatı 

NNB (Neyro-Natural bədən) təqdimatı şüuraltı kodlama və təlqinlər haqqında ümumi məlumat verir.

Müddəti – 2:18.

 Təqdimatın bir hissəsi:

 

 

 

1. Fərqindəlik təlqini

Fərqindəlik təlqini, keçmişdən gələn və çəki almağınıza səbəb olan, atmağınıza mane olan bütün təcrübələrin, inancların və öyrənilənlərin fərqinə varmağınıza kömək edir. Dinləyicini, doğru bildiyi, lakin yanlış olan və artıq çəkiyə səbəb olan məlumatlar ilə üzləşdirərək, bu məlumatların fərqindəliyinin əldə olunmasını və neytrallaşdırılmasını təmin edir. Çəki atmamağa səbəb olan müqavimətləri, qorxuları, bəhanələri və keçidləri neytrallaşdırır.

Müddəti – 64:03.

 

 Fərqindəlik Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

2-3.Fokuslanma və Motivasiya təlqini

Fokuslanma və motivasiya təlqini, sizi fikir dağınıqlığından azad edir, doğru və yanlış düşüncələri ayırd etməyə və diqqəti düzgün istiqamətə yönəltməyə kömək edir. İnsanın arıqlama prosesində onun diqqətini düzgün istiqamətə yönəldir və ətraf faktorların təsirini azaldır. Prosesin sabit keçməsini və tamamlanmağını təmin edir. Təkanverici, vadaredici, hərəkətetdirici təlqinlər insanı bu prosesdə düzgün istiqamətləndirən təlqinlərdir.

Müddəti – 101:06.

 

 Fokuslanma və Motivasiya Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

04.Canlandırma təlqini 

Canlandırma təlqini, dinləyicinin şüurunda ideal bir bədən formasını modelləşdirməsi və kodlanması üçündür. Gələcəkdə olmaq istədiyiniz ideal bədəni beynimizdə modelləşdirməmizə və canlandıraraq məqsədimizə çatmağımıza kömək edir. Neyro-arıqlama metodu arıqlama prosesində ideal bədən görüntüsünü canlı saxlayaraq güclənməyini və bədənimizin beynimizdəki görüntüyə çevrilməyini təmin edir. Eyni zamanda, hərəkətliliyi təmin edən bir təlqindir. Təlqini dinləyərkən şüurunuzda canlandırma etməlisiniz. İlk olaraq, bəyəndiyiniz bir model,  maniken və ya başqa bir insanın rəsmini tez-tez görə biləcəyiniz bir yerdən asın.

Müddəti – 22:31

  

 Canlandırma Təlqinin bir hissəsi:

 

 

   

05.Subliminal kodlama təlqini 

Subliminal kodlama – normal qulağın eşitmədiyi, lakin şüuraltının eşitdiyi səslərdir. Məzmundakı məlumatlar bədənimizin ehtiyacı olan qədər qidalanmağı və hərəkət etməyi təmin edir. Meditasiya və ya fikir fasiləsi edərkən, gece yatmazdan öncə və yatarkən, hamamda olarkən, istirahət edərkən, evdə və ya işdə hər hansı bir iş ilə məşğul olarkən, gəzərkən, məşq edərkən dinlənilməlidir. Musiqilərin altında сızıltılı bir səs var, hansı ki, insan qulağı ilə eşidilməz, lakin şüuraltına mesajlar göndərir. Təkanverici təlqin, ideal bədənə gedən yolda sahib olduğunuz qorxuların, narahatlıqların, keçidlərin və bəhanələrin qarşısını alır. Neyro-arıqlama metodu dəyişimə müqavimət göstərən inancları zərərsizləşdirir. Hərəkətə başlamağı istəkləndirib, təkan verir.

Müddəti – 95:26.

  

 Subliminal Kodlama Təlqinin bir hissəsi:

 

 

Diqqət! Normal qulaqla eşidilməyən fısıltılar, 528 Hz tezliyində yazılıb

 

 

06.Şəfa təlqini 

Psixosomatik xəstəliklərinin şüuraltı müalicə təlqinidir. Bədənlə aparılan söhbət nəticəsində hüceyrələrin yenilənməsi prosesi sürətləndirilir və nəticədə xəstə hüceyrələrin yerini sağlam hüceyrələr tutur.

Müddəti – 21:07.

  

 Şəfa Təlqinin bir hissəsi:

 

 

07.İdeal Bədənə Kodlama Təlqini 

İdeal bədən kodlama təlqini arıqladıqdan sonra əldə olunmuş bədən quruluşunu şüuraltında qalıcı olaraq saxlamağa yönəlib. İdeal bədən haqqında təkrarlanan faydalı məlumatlar şüuraltında möhkəmlənərək qalıcılığı təmin edir.

Müddəti – 54:09.

  

 İdeal Bədənə Kodlama Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

08.Musiqi ilə Arıqla Təlqini 

“Musiqi ilə arıqla” 3 fərqli təsirə sahibdir: musiqilər, beyni və digər orqanları musiqinin ritminə uyğun olaraq rahatladır və sağaldır; musiqilər, beyin frekansını Alfa frekansına endirərək şüuraltını göndəriləcək mesajlar üçün açıq saxlayır; musiqilər, arıqlamaq üçün nəzərdə tutulmuş təlqinləri şüuraltının qavrayacağı səs frekansında yazılıb. “Musiqi ilə arıqlama” məhsulu 2 fərqli quruluşa sahibdir: məhsulun içində beyin ritmini Alfa frekansı ritminə endirən 13 fərqli melodiya var; musiqilərin frekansları, bədəndəki xəstəlikləri sağaldacaq formada, 528 Hz tezliyində yazılıblar.

Müddəti – 75:11.

 

  

 Musiqi ilə Arıqla Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

09.Metabolizm Təlqini 

Təlqinin müddəti ümumilikdə 57 dəqiqədir. Maddələr mübadiləsinin enerji dövriyyəsinin daha sağlam və balanslı şəkildə həyata keçməsinə, immun sisteminin güclənməsinə və sağlamlığına müsbət  təsir göstərir. Psixosomatik xəstəliklərin təsirini azaltmaqla bərabər, yaranmasının da qarşısını alır. Qulağın eşitmədiyi subliminal mesajlar musiqinin içinə xüsusi frekanslarda yerləşdirilmişdir və bədənin sağalmasına təsir edəcək məlumatları şüuraltına kodlamağı təmin edir.

Müddəti – 57:31.

 

  

 Metabolizm Təlqinin bir hissəsi:

 

 

 

 

 

2. Arıqlamada Son Söz kitabı


 

“Arıqlamada son söz” kitabı dünyada qalıcı arıqlamaya dair İLK və TƏK kitabdır. Arıqlama ilə bağlı son sözü deyən bu kitabdakı məlumatlar şüuraltındakı informasiyanın dəyişmə prosesini izah edir. Kitabda pəhrizlə, idmanla və əməliyyatla bağlı göstərişlər, qadağalar YOXDUR. Sadəcə şüuraltını necə dəyişdirmək barədə məlumat və metodlar var.

 

Arıqlamada Son Söz

 

Kitab, subliminal kodlama üsulundan istifadə edərək şüuraltının yeni inancları qəbul etməsinə və dəyişməsinə kömək edir. Kitab, qidalanmanı artıran, hərəkətsizliyə səbəb olan inanc və hisslərin təsirini neytrallaşdırır; hərəkət, hərəkətlilik, ehtiyac qədər qidalanma haqqında müsbət düşüncələri inanca çevirir; beyində ideal bədən modelini formalaşdırır və canlandırma tətbiqləri ilə onu reallaşdırır; bir neçə ay davam edən arıqlama prosesində motivasiya konsentrasiya yaradır.

 

www.denizegede.az

 

 


3. Arıqlamada Dəyişmə Müddəti kitabı


Kitabda təlimlər:

Maraq qanunu

Maraqlanmaq qidalanmaqdır. Maraqlanmaq – münasibət qurmaqdır. Münasibət yaratmaq, eyni zamanda ünsiyyətdə olduğunu qidalandırmaq və ondan da qidalanmaq deməkdir.

Dəyişiklik 

Dəyişmək - yaşamaqdır, dəyişmək - irəliləməkdir. Dəyişmək - yenilənməkdir, dəyişmək - başlanğıcdır, dəyişmək -təzələnməkdir, dəyişmək - inkişaf etməkdir, dəyişmək - qidalanmaqdır. Dəyişmək – ölmək və yenidən doğulmaqdır, dəyişmək – yeniliklərə yelkən açmaqdır, canlanmaqdır. Dəyişmək mütləqdir, dəyişiklik – bədənlə uyğunluq təşkil etməkdir. Dəyişiklik təbiətə uyğunlaşmaqdır.

Zaman 

Hadisələrdən asılı olmayan mütləq olan bir zaman anlayışı yoxdur. Zaman, müşahidəçinin müşahidə etdiyi bir anlayışdır. Xoşbəxt, şad, sevincli vəziyyətlərdə vaxt sürətlə keçər, qorxu, narahatlıq, gərginlik vəziyyətlərində isə vaxt sanki yavaşlayar. Bu tamamilə insanın zaman haqqındakı inanc və niyyətləri ilə əlaqəli bir haldır.

 

3T

Planlaşdırmaq

Həyatın və bədənin haqqında gözləntilərin varsa, xəyalların da var deməli. Xəyalların varsa məqsədin də var. Məqsəd və xəyallarını dəqiqləşdirərək bir hədəf müəyyənləşdirməlisən. Hədəfini müəyyənləşdirdikdən sonra hədəfə aparacaq yolu da təyin edərək bir plan qurmalısan. 

Təsirlənmə

Sənin həyatında anbaan qarşılıqlı təsirlənmə baş verir. Ətrafdan gələn fərqli məlumat və enerjilərdən təsirlənirsən. Sən kiməsə təsir göstərərkən, kimsə də sənə təsir göstərir. Sən həm təsir altına düşən, həm də təsir edən bir canlısan. Bir nöqtə ilə qurduğun ünsiyyət nəticəsində anında təsirlənmə baş verər. Sən ona, o da sənə təsir edər, mövcud olduğun yerdəki müşahidəçilər, cisimlər, rənglər, görüntülər və səslər həm sənə, həm də qarşındakına təsir edər. 

 

www.denizegede.az

 

Maneələr

Maneə sənsən! Heç kim sənin artıq çəkilərindən azad olmağına və ideal bədənə sahib olmağına maneə deyil. Eyni zamanda bədənindəki xəstəliklərin sağalmağı üçün də maneə deyil. Tam əksinə hər kəs sənin artıq çəkilərindən azad olmağına və sağalmağına razı olacaq.

Fokuslanmaq 

Fokuslanmaq, zehin və bədəndə var olan potensial enerji gücünün müəyyən bir nöqtəyə yönəldilməsidir. Müəyyən bir hədəfə nail olmaq və ya müddəti tamamlamaq üçün potensial gücü həmin istiqamətə yönəltmək lazımdır. Fokuslanma, məlumatın enerjilərə təsir edərək maddəyə çevrilməsinə səbəb olur.

Motivasiya

Motivasiya, çəki atma müddətinin bir digər əhəmiyyətli faktorudur. Bir növ dəyişmə müddətinin enerji mənbəyidir. Motivasiyanı, istəkləndirmə, təşviq etmə, hərəkətə yönəldən daxili və xarici təsir edən güc olaraq da adlandıra bilərik. Bir hədəfə nail olmaq üçün hərəkətə keçməyə səbəb olan və müddətin davamlılığını təmin edən mənbədir.

Adaptasiya müddəti 

Adaptasiya müddəti, ideal bədənə nail olunduğunda fiziki və zehni səviyyədə ətrafla olan münasibətlərə yenidən uyğunlaşmaq müddətidir.

 

3 Aylıq Zehni Çalışmalar Planı

3 ay ərzində etməli olduğunuz zehni məşqlərin planlamasıdır.

3 Aylık Fiziki Çalışmalar Planı

3 ay ərzində etməli olduğunuz fiziki çalışmaların planlamasıdır.

Yatarkən arıqla - DENİZ EGECE

 

www.denizegede.az

 Mütəxəssis dəstəyi

Təlqinləri, rəsmi distribyutordan əldə etdiyinizdə psixoloji dəstək ala bilərsiniz - arıqlama prosesinizdə neyroelm mütəxəssisləri və psixoloqlar tərəfindən motivasiyanızı daim yüksək saxlamaq və hədəfinizə çatmaq üçün kömək göstəriləcək.

 

 

İstifadəçilərin səsli mesajları


 

Aynurə Cəfərova - Naxçıvan

 

Əsmər Hüseynova - Gəncə

 

Ramidə Həsənova - Lənkəran

 

 

www.denizegede.az

 

 

Sevinc Musayeva - Bakı

 

Gül Məmmədova - Bakı

 

İlqarə Osmanlı - Bakı

 

Aytən Əliyeva - Sumqayıt

 

 

www.denizegede.az

 

 

Hökümə Bağirova - Bakı

 

Gülüstan Məmmədova - Bakı

 

Dinləyərək şüur kodlama

 

 

 

  • Azərbaycan, Bakı, Xətai, Nobel Prospekti 15, Azure Biznes Mərkəzi, Ofis 116
  • *0021
  • info@dena.az
  • www.denizegece.az